Guide brakycefali
Hur man mäter brakycefali och sagittal synostos med Mimos kraniometer.

OBS! Detta dokument är avsett att användas av sjukvårdspersonal som förstår alla faktorer och som är insatta i kranial tillväxt hos nyfödda.

Om du är en förälder som är orolig för ditt barns huvudform, kan detta dokument tjäna dig som en guide för att grovt bedöma ditt barns skick. Det ska dock aldrig användas i eget bruk för att bedöma eller sätta en diagnos själv. Utvärdering och bedömning skall alltid göras av behörig sjukvårdspersonal såsom fysioterapeuter eller läkare då andra faktorer kan ligga i bakgrunden och påverka ditt barns skallutveckling.

1. Även om brakycefali och sagittal synostos är av olika ursprung, bedöms detta via förhållandet mellan bredd och längd på skallen. För att bedöma graden av missbildning, måste vi mäta längd (AP) och bredd (SD) med kraniometern.

brachycephaly normal pic 3

brachycephaly skalle normal pic 1

 

 

 

 

 

2. Mät avståndet AP. Punkt A är placerad mellan ögonbrynen och något över dem. Punkt P, är den längst bortersta punkten vid baksidan av huvudet. Punkt A motsvarar Nasio och P motsvarar Lineum.

brachycephaly normal pic 4 a-p

3. Sedan mäts avståndet SD som den bredaste punkten av skallen, parallellt med ansiktet. Vanligtvis dessa punkter ligger något över och bakom öronen.

brachycephaly SD mäta pic 5

 

4. Beräkna Craneal index (Cl) med följande formel:

braquicephaly_formula

5. Även om standard CI varierar något från man till kvinna och genetiskt påbrå är 78 % ett säkert snittsmått. Vad vi är intresserade är hur mycket vår patient avviker från standarden CI. Vi kallar denna Deformation index (DI). Vi beräknar detta på följande sätt:

Brakycefali
(CI bigger than 78%)
DI(%)=CI-78
Sagittal synostos
(CI smaller than 78%)
DI(%)=78-CI

 

Hur stor deformitet kan vi korrigera?

Med den frågan i åtanke har vi utvecklat följande kurva som en vägledning för föräldrar, fysioterapeuter och läkare för att veta om och vilken typ av behandling barnet behöver. Om barnet behöver hjälm eller om positioneringsteknik är tillräckligt för att korrigera dess brakycefali.

Den är baserad på den återstående skalltillväxt som ett barn har före 2 års ålder. Huvudet kommer att fortsätta växa i storlek efter 2 års ålder, men formen är fast när fontanellen är stängd och det sker vanligtvis vid 2 års ålder. Kurvan representerar den maximala huvudets missbildning som vi kan rätta till med positionering och förebyggande metoder. De inkluderar tummy time, Mimos kudde, avlastande positionering av plagiosidan i säng, barnvagn, baysitter osv.

Vänligen notera att detta bara är en allmän riktlinje baserad på genomsnittlig skalltillväxt. Barns förmåga att återhämta kan variera avsevärt från denna kurva. Till exempel då fontanellen i genomsnitt stänger vid 2 års ålder, men hos vissa barn kan detta hända så tidigt som 12 månader och andra så sent som 30 månader. Denna graf är tänkt som ett extra diagnostiskt verktyg för specialister som förstår kranial tillväxt och utveckling. Använd inte för att utfärda en diagnos själv.

 

Exempel på hur man läser denna graf:

– En baby som är en månad gammal med en DI = 18% anses vanligtvis ett allvarligt fall och ges i många fall råd att använda en hjälm. Men vid 1 månad ålder finns det tillräckligt kranial tillväxt kvar att rätta till detta med positioneringsteknik.

– En baby 3 månader med en DI = 14% är på gränsen för återhämtning. Vi måste vara mycket stränga med positionering och övervakning av missbildning mycket noga. Om vi inte klarar av att hålla missbildning under kurvan under de följande månaderna bör läkare ändra behandlingsform.

– Ett barn av 12 månader och DI = 6% är ovanför kurvan, vilket innebär att utan korrigerande hjälm kommer han inte att återhämta sig helt. En 12 månader gammal baby kan återhämta DI = 2 % men de resterande DI = 4 % förblir obehandlade.