Bild på kraniometern och dess förpackning

Mimos kraniometer är ett mätinstrument speciellt utformad för att mäta kraniala asymmetrier hos barn upp till 2 år. Den används för att i tid kunna upptäcka lägesbetingade asymmetrier såsom plagiocephaly- och kranialdeformiteter.

Produkten är framtagen för användning av kvalificerad medicinsk personal såsom läkare, fysioterapeuter, kiropraktorer, barnmorskor etc.

För att uppnå mer exakta, tillförlitliga och repeterbara bedömningar av asymmetrin samt för att minimera variationer i måtten (på grund av exakt vilken vinkel man mätt), har vi tillsammans med neurokirurgi på St Joan de Deu Hospital i Barcelona utformat ett elastiskt band som uppnår pålitlighet på ett enkelt och praktiskt sätt.

hur man använder mätbandet

1: Det enklaste sätet att placera bandet på barnets huvud

2: Den röda pilen ska vara i linje med näsan

3: Bandet måste sitta där huvudet är som vidast, dvs där man mäter huvudomkretsen

För att placera bandet korrekt följ dessa tre stegen, dvs skapa en cirkel med större diameter än barnets huvud, med två fingrar i varje hand och placera det på huvudet. På samma plats som om du normalt mäter huvudomkretsen, se till att den röda pilen ligger i linje med näsan.

Resultatet – hur mycket går att korrigera?

Med den frågan i åtanke för du sedan in måttet i en grafen, som fungerar som enkel vägledning för föräldrar, fysioterapeuter och läkare för att veta om och vilken typ av behandling barnet behöver.

Den är baserad på den återstående skalltillväxt som ett barn har före 2 års ålder. Huvudet kommer att fortsätta växa i storlek efter 2 års ålder, men formen är fast när fontanellen är stängd och det sker vanligtvis vid 16-18 års ålder. Kurvan representerar den maximala huvudets missbildning som vi kan rätta till med positionering och förebyggande metoder. De inkluderar tummy time, mimos pillow, avlastande positionering av plagiosidan i säng, barnvagn, baysitter osv.

Vänligen notera att detta bara är en allmän riktlinje baserad på genomsnittlig skalltillväxt. Barns förmåga att återhämta kan variera avsevärt från denna kurva. Till exempel då fontanellen i genomsnitt stänger vid 2 års ålder, men hos vissa barn kan detta hända så tidigt som 12 månader och andra så sent som 30 månader. Denna graf är tänkt som ett extra diagnostiskt verktyg för specialister som förstår kranial tillväxt och utveckling. Använd inte för att utfärda en diagnos själv.

Mäta Plagiocephaly 

För att få fram differensen av en Plagiocephaly mäter man diagonalerna, från kryss till kryss. Skillnaden mellan måtten kallas plagiocephaly index. Det är ett mått i millimeter (mm) och utger svårighetsgraden av asymmetrin.

Applicera plagiocephaly indexet i grafen för att avläsa svårighetsgraden av asymmetrin.

Mäta Brachycefaly och Dolycefaly

För att mäta deformiteter såsom brachycephaly och dolichocephaly måste du utmäta det främre och bakre avståndet, anterio-posterior (bild 8) och avståndet från öra till öra (biparietal) (bild 9) .

Biparietala avståndet är ett mått som kan variera beroende på huvudets form, speciellt om barnet även har en plagiocefali. Därför har mätbandet inga mätmärken där då du alltid bör mäta på skallens bredaste punkt, vanligtvis just bakom öronen.

När du har måtten i mm använder du följande formel, och för sedan in måttet i grafen för att utläsa svårighetsgraden av deformiteten.

mimos pillow photo session