Webbutik

Om filmen

Motorisk utveckling hos barn mellan 0-2 år samt fördjupning inom områdena skallasymmetri, fot- och benutveckling samt sittvagnars påverkan på sittställningen. Detta är en utbildningsfilm som vänder sig till alla som arbetar med barn samt till föräldrar. Fakta om filmen: Filmen handlar om de två första åren av barnets motoriska utveckling. I filmen beskriver man du utvecklingssteg som barnet passerar och belyser de faktorer som påverkar utvecklingen. Åtta barn och en förskolegrupp får illustrera hur barnet lär sig allt, från att krypa till att springa och hoppa. Filmen innehåller även fördjupningar om skallasymmetrier hos bebisar, fot och benutveckling samt hur sittvagnar påverkar barnets sittställning. Total längd 28 minuter.

Priset är för privatbruk. Är du från BCV eller sjukvården och vill ha DVD:n i utbildningsyfte maila för pris och beställning.

Text från Learn to moves hemsida:

Barns ökande stillasittande ger hälsoproblem som övervikt, inaktivitet och depression och det finns motoriskt oroliga barn som inte kan sitta stilla. Dåliga möbler påverkar barnets hälsa negativt medan en god arbetsmiljö är en grund för lärande. Sittande barn tar upp högaktuella ämnen som stillasittande, sittergonomi och koppling mellan barns fysiska och psykiska hälsa. Du får här: • Förståelse för fetma, inaktivitet, bristande motorisk utveckling och psykisk ohälsa • Kunskap om faktorer som påverkar barns motoriska utveckling • Strategier att hjälpa barn med motorisk oro i klassrummet • Kunskap om fysisk självkänsla • Hjälp att göra beställning av skolmöbler. Boken riktar sig till dig som arbetar med barn inom skola, hälsovård, socialtjänst eller med möbler och skolmiljö. Klicka här för att komma till beställning av ”Sittande barn”.

OM LEARN TO MOVE

Företaget Learn to Move drivs av Ulrika Myhr (f.d Radell) och samarbetspartners. Det bildades 2004 och har som huvuduppgift att sprida kunskap om barns motoriska utveckling och faktorer som påverkar denna. Specialområden är bland annat kunskaper om sittande: sittutveckling, sitt ergonomi, sittande hos  barn med neurologiska skador, mätmetoder för sittande, stolars utformning etc. Ett annat stort intresse är barn med unilateral cerebral pares (hemiplegi, stroke hos barn). Den motoriska utvecklingen sker till barnet är 12 år gammal och inom Learn to move finns kunskaper om hur detta sker och vad man kan göra när det finns svårigheter att uppnå förväntad förmåga.

Barnets motoriska utveckling påverkar också andra delar av utvecklingen och psykiskt välbefinnande. Den motoriska utvecklingen beror delvis på barnet själv, dels på att barnet får uppgifter att lösa och också på hur den fysiska miljön påverkar barnens motoriska utveckling genom utformning av produkter för barn, stolar, bord, bebisprodukter, barnvagnar, skolgårdar mm.  Företaget verkar inom områdensom utbildning, produktutveckling, konsultverksamhet  och innovation

Läs mer på http://www.learntomove.se

Vikt 70 g