Varför skall man välja Mimos kudde?

Mimos-kuddenkliniskt bevisad att den minskar trycket på barnets huvud utan att öka risken för kvävning.

Mimos-kudden rekommenderas av barnläkare, läkare och neurokirurger världen över. 


Mimos produkter grundades för att på ett enkelt sätt kunna upptäcka och behandla skallasymmetrier i tid.

Mimos kudde är en medicinskt tillverkad kudde av tre-dimensionell polyester. Kuddens design tillsammans med egenskaperna hos tredimensionell polyester ger huvudet en avlastande effekt upp till 4 gånger.

Mimos kudde hjälper till att förebygga och behandla platthuvud och har 7 olika säkerhets certifieringar. 80% av skallens tillväxt sker under det första året. Detta i kombination med råd om att barn ska sova på rygg samt att barnen ligger för mycket i 45 graders vinkel, är troligen anledningen till att skallasymmetri har ökat med 600% sedan 1992.

Kudden ger p.g.a. sin form en stabil och bekväm sovmiljö för spädbarnet. Skallasymmetri uppkommer oftast de första 4 månaderna.

Vi rekommenderar därför Mimos från första dagarna i livet.
 

Att förebygga ett platthuvud kräver olika komponenter såsom att tänka på belastningen på barnets huvud i alla olika positioner som vid amning, i vagnen, samt minimera tiden i 45 graders vinkel. Tillsammans med att barnet ibland bör få avlasta huvudet helt genom att bära barnet, öva “tummy time” samt avlasta huvudet i ryggläge. Detta p.g.a. att huvudet växer individuellt och är olika mjuka, på så vis löper vissa större risk än andra så det krävs en helhet i förebyggandet.

För att förebygga ett platthuvud på effektivt sätt rekommenderas Mimos kudde i samtliga positioner då barnet befinner sig på rygg, dvs i sängen, i barnvagnen, babygymmet i kombination med daglig ”tummy time” träning samt regelbunden positions variation.

Mimos kudde är ett komplement till fysioterapeutens behandlingsplan och fungerar i behandlande syfte (studier finns) fram till att fontanellen växt samman (vid ca 16-18 månaders ålder).

Dock är Mimos som mest effektiv till 6 månader eftersom huvudet växer som snabbast då. Efter 6 månader är det absolut inte försent men det tar längre tid att korrigera.

Mimos har dock en betydligt längre livslängd då det är en ergonomisk barnkudde, den är utmärkt så länge barnet sitter/sover i t.e.x. vagnen.

Mimos rekommenderar alltid att man uppsöker en fysioterapeut (sjukgymnast) för att behandla orsaken till det platta huvudet samt så att man kan få en behandlingsplan och på så vis uppnå bästa resultat.

Visste du att 

Mimos kudde är en medicinsk barnkudde som rekommenderas av barnläkare, sjukgymnaster, neurokirurger och barnmorskor runt om i världen. Det finns studier som visar att Mimos effektivt hjälper till att behandla skallasymmetri (platt huvud).

Varför Mimos

Mimos kan användas av barn i alla åldrar tack vare följande egenskaper:

 • Specialdesignad för att hjälpa till att förebygga och behandla skallasymmetrier.
 • Godkänd Medicinsk produkt (certifierad)
 • Fri från kvävningsrisk (TUV certifierad)
 • Bevisad effektiv i svenska kliniska studier
 • Kudden går att andas igenom, består av 94 % luft
 • Medför ingen risk för CO2 återinandning (certifierad)
 • Säker för direkt kontakt mot barnets hud, öko Tex 100
 • Biokompatibilitet allergi certifierad
 • Fri från kemikalier
 • Görs för hand i Barcelona
 • Tillåter naturlig rörelse av barnets huvud

Vad är Mimos

Mimos kudde är tillverkad av tredimensionell polyester som utformats i samråd med läkare, neurokirurger och fysioterapeuter. Den unika designen fördelar trycket från underlaget över ett större område på huvudet.

asymmetri i kudde

Designen medför därmed att huvudets normala kurvatur formas och bibehålls under de kritiska första  18 månaderna. Studier visar att ju tidigare användande desto bättre effekt. Rekommendationen är att använda kudden i förebyggande syfte redan från första dagen i livet.

Materialet som kudden är tillverkad av är 100% så kallat Spacer-tyg. Spacer-tyger har 3-dimensionella egenskaper som förutom optimal tryckfördelning även ger hög genomsläpplighet av luft och motverkar barnets obehag från värme och fukt.

mimos kudde anv 1 materialmimos kudde anv denna 2

Varför är Mimos kudde så effektiv?

Mimos kudde ger support till barnets mjuka skalle under sömnen samt när barnet ligger/sitter med huvudet mot en hård eller plan yta, såsom madrass, eller i en barnvagn. Kudden anpassar sig till varje huvudform och därför är det inte nödvändigt rotera eller ändra position för att motverka felaktig belastning.

Så länge huvudet vilar på kuddens hålrum, i ryggposition, fördelas trycket och huvudet får växa fritt och kan rundas ut.

Studier har genomförts där man analyserade och bestämde trycket mellan underlaget och huvudet på 5 månader gammal baby. Testet genomfördes och jämförde tryckfördelningen vid användandet av  A. Mimos kudde (bild till vänster) och B. standardmadrass (bild till höger).

Resultatet visade att det fanns 4 gånger större kontaktyta vid användandet av Mimoskudden jämfört med en standardmadrass.

Vad innebär platt huvud eller skallsymmetri som det heter?

Skallasymmetri uppkommer när en eller båda sidorna av huvudet blir platt på grund av långvarigt koncentrerat tryck på skallen. Skallasymmetri utvecklas mycket snabbt, särskilt de första 3 månaderna är kritiska då skallen är extra känslig och formbar p.g.a. att huvudet och hjärnan växer mycket snabbt.
Under denna period spenderar din bebis dessutom många timmar på rygg både vid vaket och sovande tillstånd.

Skallsymmetri kan snabbt förvärras, men kan också helt försvinna om den påverkade sidan får effektiv avlastning.
Det finns olika typer av skallasymmetri:

Hur vanligt är skallasymmetri?

Utbredningen av skallasymmetri varierar i olika delar av världen beroende på genetiska, kulturella och klimatologiska orsaker. Enligt en läkarstudie genomförd i Kanada, utvecklade hela 46 % en form av skallasymmetri. Samma studie gjordes i Spanien där 25 % av barnen utvecklade skallasymmetri.

Det finns vissa riskfaktorer och riskgrupper som ökar utvecklandet at skallasymmetri:

Riskfaktorer och riskgrupper:

 • Barn som tillbringar mycket tid på i ryggläge
 • Barn som har en favoritposition av huvudet
 • Barn som föds med en stram muskel som medför snedställning av huvudet (torticollis)
 • Vanligare hos pojkar än flickor
 • Förstfödda
 • Att födas med någon annan sjukdom
 • Prematura, för tidigt födda barn, Skallen av prematurt barn är mjukare än en fullgången född bebis huvud. De är mer benägna att utveckla skallasymmetri eftersom de tillbringar större delen av tiden på ryggen utan att flyttas eller plockas upp på grund av sina medicinska behov och extrem skörhet efter födseln.
 • Barn i säte
 • Barn som föds med höftledsluxation och behandlas med Von Rosen skena samt Frejka kudde
 • Tvillingar. Trångt utrymme i magen begränsar rörelsen för barnet vilket resulterar i samma position för länge